سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

برگزاری نخستین استارت آپ ایده پردازی انتخابات در بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری نخستین استارت آپ ایده پردازی انتخابات در بیرجند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی ، راه‌های مشارکت حداکثری در انتخابات ، چگونگی انتخاب اصلح ، راه‌های مهابرگزاری نخستین استارت آپ ایده پردازی در بیرجندر دخالت بیگانگان در انتخابات ملی و فرصت سازی مناسب از فضای مجازی در انتخابات سالم از جمله موضوعات ایده پردازان این استارت آپ بود.
سه ایده پرداز برتر به استارت آپ کشوری که ۱۶ بهمن در تهران برگزار می شود راه می‌یابند.