سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

برگزاری مرحله استانی انتخابات شورای دانش آموزی - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری مرحله استانی انتخابات شورای دانش آموزی

این انتخابات امروز با حضور  20 دانش اموز دختر وپسر ازشهرستانهای استان برگزار شد که در پایان سجاد بهدانی از شهرستان خوسف و مرضیه عیدزاده ازشهرستان سرایان به عنوان نمایندگان استان درمجلس شورای دانش آموزی کشور به مدت دوسال انتخاب شدند.

همچنین مرضیه عیدزاده ،عاطفه واحدی وتکتم بهشتیان،سجاد بهدانی ،امیرمرادی ومسعود ثمن شاهی به مدت 2سال بعنوان مشاوران مدیرکل آموزش و پرورش انتخاب شدند.

تفضلی نسب مدیر سازمان دانش آموزی هدف برگزاری این انتخابات را تمرین مردم سالاری دینی،تربیت اجتماعی دانش آموزان ،تقویت روحیه خودباوری وتوجه به اصل دانش آموز باوری ،دانش آموز محوری ودانش آموز یاوری است.

انتخابات مجلس شورای دانش آموزی استانی هر2سال یکبار برگزار می شود.