جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

برگزاری رزمایش واکنش اضطراری در برابر نفوذ و خرابکاری در انبار شرکت نفت - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری رزمایش واکنش اضطراری در برابر نفوذ و خرابکاری در انبار شرکت نفت

Loading the player...

 

برگزاری رزمایش واکنش اضطراری در برابر نفوذ و خرابکاری در انبار شرکت نفت