رونق تولید ملی | شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزشی کاربرد موسیقی ایرانی در رسانه - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری دوره آموزشی کاربرد موسیقی ایرانی در رسانه

دوره آموزشی کاربرد موسیقی ایرانی در رسانه در صدا و سیمای خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، این دوره آموزشی به مدت سه روز در 23 ساعت در صدا و سیمای خراسان جنوبی برگزار شد.

در این دوره آموزشی 30 نفر از همکاران مرکز با کاربرد موسیقی ایرانی در رسانه آشنا شدند.