رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

برگزاری دوره استاژ فنی کاراته در بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری دوره استاژ فنی کاراته در بیرجند

دوره استاژ فنی سبک های کنترلی کاراته به مربیگری وزیری زاده مدرس رسمی فدراسیون در بیرجند برگزار شد.

در این دوره یک روزه 15 کاراته کا در خانه کاراته بیرجند فنون جدید مبارزه ها را آموزش دیدند.