رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه اتاق فکر مرکز - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری جلسه اتاق فکر مرکز

 

جلسه اتاق فکر مرکز باحضور اساتید وکارشناسان دانشگاه  ومدیرکل ،معاونین وبرنامه سازان مرکز با موضوع 24 ساعته شدن سیمابرگزارشد