رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای پروژهشی ، فناوری و صنعتی17 تا 19 بهمن در بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای پروژهشی ، فناوری و صنعتی17 تا 19 بهمن در بیرجند

اولین نمایشگاه دستاوردهای پروژهشی، فناوری و صنعتی در بیرجند برگزار می شود.

اولین نمایشگاه دستاوردهای پروژهشی، فناوری و صنعتی در بیرجند برگزار می شود.

اولین نمایشگاه دستاوردهای پروژهشی، فناوری و صنعتی از 17 تا 19 بهمن ماه در بیرجند برگزار می شود.

ناصری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی  گفت: اولین نمایشگاه دستاوردهای پروژهشی، فناوری و صنعتی از هفدهم تا نوزدهم بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی بیرجند برگزار می شود.

ناصری هدف از برگزاری نمایشگاه را پیوند بین دانشگاه و صنعت عنوان کرد.  

رئیس پارک علم و فناوری گفت: در حاشیه نمایشگاه، کارگاه های آموزشی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، دانشگاه بیرجند، جهاد دانشگاهی بنیاد علمی نخبگان و پارک علم و فناوری برگزار می شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای خراسان جنوبی