جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

برگزاریاولین جشنواره علمی دانش آموزان نخبه بسیجی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاریاولین جشنواره علمی دانش آموزان نخبه بسیجی استان

اولین جشنواره علمی دانش آموزان ممتاز ،مبتکر،مخترع و پژوهشگربسیجی خراسان جنوبی در بیرجند برگزار شد.