جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

برندگان مسابقه پیامکی برنامه ما و ماه نهم اردیبهشت ماه لغایت یازدهم خردادماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه پیامکی برنامه ما و ماه نهم اردیبهشت ماه لغایت یازدهم خردادماه

1- آقای محمد کاسه سنگی

2- خانم زینب ریگی

3- آقای ابوالحسن زالی

4- خانم مریم بیابانی

5- آقای دانیال حسینی مقدم

6- آقای بهمن بیجاری