رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

برندگان برنامه های رادیویی 8شهریورالی 1 مهر 97 - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی 8شهریورالی 1 مهر 97

برندگان صدای خراسان جنوبی 8/06/97 الی 1/07/97

ردیف

نام برنامه

تاریخ پخش

نام و نام خانوادگی

محل تماس

1

جمعه شو

9/6/97

سید محمد رضا اسلامی

بیرجند

2

جمعه شو

23/6/97

خانم نظر زاده

باغشهر اسلامیه

3

جمعه شو

30/6/97

آقای باقری

شیرگ

4

مسابقه نماشم

10/6/97

مهدیه منور

خواف

5

مسابقه نماشم

11/6/97

جواد اکبری

بیرجند

6

مسابقه نماشم

12/6/97

آقای دری مقدم

؟

7

مسابقه نماشم

13/6/97

مهدی سبزه کار

بیرجند

8

مسابقه نماشم

14/6/97

امید درکی

؟

9

مسابقه نماشم

17/6/97

خانم اکبر پور

کلاته نو

10

مسابقه نماشم

18/6/97

آرزو برزگری

؟

11

عید تا عید

8/6/97

ابوالفضل حاجی آبادی

مود

12

عید تا عید

8/6/97

زهرا امینی

بیرجند

13

عید تا عید

8/6/97

رجبعلی رومنجانی

بیرجند

14

عید تا عید

8/6/97

ریحانه ابراهیمی

؟

15

مسابقه اسپلونک

16/6/97

فاطمه زهرا پردل- محمد حسن پردل

بیرجند