رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۸

برندگان برنامه های رادیویی 16مهرالی 30مهر 97 - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی 16مهرالی 30مهر 97

 

برندگان صدای خراسان جنوبی 16/07/97 الی 30/07/97

ردیف

نام برنامه

تاریخ پخش

نام و نام خانوادگی

محل تماس

1

جمعه شو

20/7/97

آقای یا خانم احمدی

؟

2

جمعه شو

27/7/97

آقای منور

خواف

3

مسابقه نماشم

17/7/97

فاطمه گلی

فورخاص

4

مسابقه نماشم

18/7/97

رضا عابدینی

گسک

5

مسابقه نماشم

19/7/97

امیرحسین مدنی

بیرجند

6

مسابقه نماشم

21/7/97

حسین رستمی

اسفدن

7

مسابقه نماشم

23/7/97

جواد راشدیان

سرایان

8

مسابقه نماشم

26/7/97

خاتون نوایی

؟

9

مسابقه نماشم

28/7/97

علی اصغر خرمی

گسک

10

مسابقه نماشم

29/7/97

رضا اسماعیلی

آرین شهر

11

مسابقه نماشم

30/7/97

زهره گرمی

بیرجند

12

رادیو شب (هفته نیروی انتظامی)

16/7/97

محمد دشتستانی

؟

13

رادیو شب (هفته نیروی انتظامی)

16/7/97

فاطمه شیخی زاده

؟

14

رادیو شب (هفته نیروی انتظامی)

17/7/97

راضیه رفیع زاده

زیرکوه

15

رادیو شب (هفته نیروی انتظامی)

17/7/97

مهین نظر زاده

؟

16

رادیو شب (هفته نیروی انتظامی)

18/7/97

علی پورمند

؟

17

رادیو شب (هفته نیروی انتظامی)

18/7/97

سید محمد حسن محمد پور

؟

18

رادیو شب (هفته نیروی انتظامی)

19/7/97

محمد معین دباغی

؟

19

رادیو شب (هفته نیروی انتظامی)

19/7/97

شهربانو عبدالهیان

؟

20

صبح شرقی(هفته نیروی انتظامی)

16/7/97

محمد فنایی

تجرگ قاین

21

صبح شرقی(هفته نیروی انتظامی)

16/7/97

مرضیه صدوقی

بیرجند

22

صبح شرقی(هفته نیروی انتظامی)

17/7/97

علیرضا آسمانی

قاین

23

صبح شرقی(هفته نیروی انتظامی)

17/7/97

مبارک گلنما

؟

24

صبح شرقی(هفته نیروی انتظامی)

18/7/97

صدیقه خرمی

خرم

25

صبح شرقی(هفته نیروی انتظامی)

18/7/97

مهدی نخعی ماهمیران

؟

26

صبح شرقی(هفته نیروی انتظامی)

19/7/97

سید محمد حسن محمد پور

سیوجان

27

صبح شرقی(هفته نیروی انتظامی)

19/7/97

علیرضا ابراهیمی

قاین

28

چای زعفرون

20/7/97

مرضیه صدوقی مود

بیرجند

29

چای زعفرون

20/7/97

محمد برکی

برک نهبندان

30

چای زعفرون

20/7/97

ماه پری شمسی

طبس مسینا

31

چای زعفرون

20/7/97

غلامرضا بهلگردی

فورگ درمیان

32

چای زعفرون

20/7/97

اغزوار خزاعی

اسفزار

33

چای زعفرون

27/7/97

مهدی عچرش

نورآباد سمنان

34

چای زعفرون

27/7/97

جمیله محمد مومنی

اصفهان

35

چای زعفرون

27/7/97

محمد حسین تنها

قاین

36

چای زعفرون

27/7/97

علی هاشمی

اصفهان

37

چای زعفرون

27/7/97

حسین خسروی

بایمرغ

38

دهکده

22/7/97

آقای شکاری

خرو علیای طبس

39

دهکده

22/7/97

خانم یا آقای غیاثی

غیاثدی مود سربیشه

40

دهکده

29/7/97

خدامراد طاهرنیا

زرین چاه سه قلعه سرایان

41

دهکده

29/7/97

آقای نبوی

آویز