رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۸

برندگان برنامه های رادیویی 1مهرالی 16مهر 97 - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی 1مهرالی 16مهر 97

 

برندگان صدای خراسان جنوبی 01/07/97 الی 17/07/97

ردیف

نام برنامه

تاریخ پخش

نام و نام خانوادگی

محل تماس

1

مسابقه نماشم

1/7/97

مرضیه طیبی

بیرجند

2

مسابقه نماشم

2/7/97

سیده کوثر موسوی

خوسف

3

مسابقه نماشم

3/7/97

بهنام بهروزیان

بیرجند

4

مسابقه نماشم

4/7/97

آقای اکبر زاده

طبس

5

مسابقه نماشم

5/7/97

صدیقه دلاوریان

بیرجند

6

مسابقه نماشم

7/7/97

نرگس قدسی نیا

بیرجند

7

مسابقه نماشم

8/7/97

سعیده گرمی

؟

8

مسابقه نماشم

9/7/97

کبری قابل

؟

9

مسابقه نماشم

10/7/97

ریحانه رضایی

؟

10

مسابقه نماشم

11/7/97

آقای سرزهی

؟

11

مسابقه نماشم

14/7/97

آقای نخعی پرور

؟

12

مسابقه نماشم

15/7/97

آقای زاری

؟

13

جمعه شو

13/7/97

علی پارسا

طبس

14

رادیو شب (هفته نیروی انتظامی)

14/7/97

زهرا اقبالیان

بیرجند

15

رادیو شب (هفته نیروی انتظامی)

14/7/97

علیرضا مقدم

خوسف

16

رادیو شب (هفته نیروی انتظامی)

15/7/97

مریم رضا زاده

فردوس

17

رادیو شب (هفته نیروی انتظامی)

15/7/97

عصمت احمدی

اسفدن

18

صبح شرقی(هفته نیروی انتظامی)

14/7/97

محمد مهدی ایلخانی

عشق آباد

19

صبح شرقی(هفته نیروی انتظامی)

15/7/97

اسماء درویشی

زارگز

20

صبح شرقی(هفته نیروی انتظامی)

15/7/97

فریدون کوشافر

بیرجند

21

چای زعفرون

6/7/97

رضا عابدینی

گسک

22

چای زعفرون

6/7/97

مجید چاجی

خوسف

23

چای زعفرون

6/7/97

غلامعلی ارشادی پور

بیرجند

24

چای زعفرون

13/7/97

رضا عابدینی

گسک

25

چای زعفرون

13/7/97

مهدی خطی

بیرجند

26

چای زعفرون

13/7/97

سعید رمضانی

بیناباج قاین

27

چای زعفرون

13/7/97

محمد شاهبیکی

قاین

28

چای زعفرون

13/7/97

خانم توکلی

؟

29

دهکده

8/7/97

فاطمه یوسفی

گیو (خوسف)

30

دهکده

8/7/97

حسین مددی

نوقاب حاجی آباد

31

دهکده

15/7/97

حسین سبزیان

قاین

32

دهکده

15/7/97

آقای رئوفی نژاد

بایمرغ زیرکوه

33

جمعه شو

6/7/97

حسنیه پورغزنین

بشرویه