رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

برندگان برنامه های رادیویی 1تیر الی 16تیر 97 - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی 1تیر الی 16تیر 97

 

برندگان صدای خراسان جنوبی 01/04/97 الی 16/04/97

ردیف

نام برنامه

تاریخ پخش

نام و نام خانوادگی

محل تماس

1

مسابقه نماشم

2/4/97

حسین حقیقی پور

بیرجند

2

مسابقه نماشم

3/4/97

رضا یوسفی

طبس

3

مسابقه نماشم

4/4/97

زهرا خوردبین

اوجان

4

مسابقه نماشم

6/4/97

سیده زهرا موسوی

بیرجند

5

مسابقه نماشم

9/4/97

مریم اکبری

طبس

6

مسابقه نماشم

10/4/97

انسیه بهزاد فر

بیرجند

7

مسابقه نماشم

11/4/97

سید عبدالرحیم حسینی

بیرجند

8

مسابقه نماشم

13/4/97

امیرتنومند

قاین

9

مسابقه نماشم

14/4/97

مریم نظر خسرو آباد

سرچاه تازیان

10

مسابقه اسپلونک

8/4/97

فریده جعفری-حسین علیزاده

بیرجند

11

مسابقه اسپلونک

15/4/97

مهدی کاوسی-اکرم اکبرزاده

بیرجند

 

 

,