جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

برندگان برنامه های رادیویی یازدهم لغایت هفدهم مرداد ماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی یازدهم لغایت هفدهم مرداد ماه

نام برنامه

نام و نام خانوادگی

شهرستان

شهر

روستا

تامین کننده جایزه

تا آسمان

علی سالاری

بیرجند

بیرجند

-

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

حسن عربزاده

سرایان

آیسک

-

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

زهرا رخ افروز

طبس

طبس

-

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

محمد کلوخ جعفری

سربیشه

مود

رزق

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

محمد رضا موسوی

نهبندان

نهبندان

-

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

اشرف رضایی

زیرکوه

حاجی آباد

زیرکوه

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

مبارکه خرمی

خوسف

خوسف

خرم

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

فاطمه میرزایی

خوسف

خوسف

ماژان

اداره کل بهزیستی