سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

برندگان برنامه های رادیویی چهارم لغایت دهم آبان ماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی چهارم لغایت دهم آبان ماه

نام برنامه

نام و نام خانوادگی

آدرس

تامین کننده جایزه

اسپلونک (حضوری)

خدیجه نینوایی

زهرا زاری

بیرجند

 

اسپلونک (تلفنی)

حاج محمد امیرآبادی

بیرجند

صدا و سیما

اسپلونک (تلفنی)

سید حسن حسینی نژاد

بیرجند

صدا و سیما

اسپلونک (تلفنی)

ابوالحسن احمدی

شاهرخت

صدا و سیما