سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

برندگان برنامه های رادیویی چهاردهم لغایت بیستم اردیبهشت ماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی چهاردهم لغایت بیستم اردیبهشت ماه

نام برنامه

نام و نام خانوادگی

شهرستان

شهر

روستا

قاصدک

علی کشتکار

بیرجند

بیرجند

-

قاصدک

عرفان کشتکار

بیرجند

بیرجند

-

قاصدک

سارا قطبانی

بیرجند

بیرجند

-

اسپلونک (1) (حضوری)

سیده معصومه کاظمی

مهدی تقریبی

بیرجند

بیرجند

-

اسپلونک (1) (حضوری)

حسین همایونی راد

مریم فدایی

بیرجند

بیرجند

-

اسپلونک (1) (حضوری)

حسن بیدختی

زهره بیدختی

بیرجند

بیرجند

-

اسپلونک (1) (حضوری)

حسن یوسف زاده

زهرا اقدامی

بیرجند

بیرجند

-

اسپلونک (2) (تلفنی)

حسن خراشادیزاده

بیرجند

بیرجند

-