سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

برندگان برنامه های رادیویی پنجم لغایت یازدهم بهمن ماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی پنجم لغایت یازدهم بهمن ماه

نام برنامه

نام و نام خانوادگی

آدرس

نام تامین کننده جایزه

اسپلونک تلفنی

زهرا محمدی

بیرجند

صدا و سیمای خراسان جنوبی

اسپلونک تلفنی

اعظم سندروس

بیرجند

صدا و سیمای خراسان جنوبی

اسپلونک تلفنی

حسین حقیقی پور

بیرجند

صدا و سیمای خراسان جنوبی

اسپلونک حضوری

مجتبی رایزن

شهرام سیادت

بیرجند

صدا و سیمای خراسان جنوبی