جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

برندگان برنامه های رادیویی هفتم لغایت بیست و یکم دیماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی هفتم لغایت بیست و یکم دیماه

نام برنامه

نام و نام خانوادگی

آدرس

تامین کننده جایزه

قاصدک

هستی اکبری

بیرجند

صدا و سیمای خراسان جنوبی

قاصدک

رژینا کفایی

بیرجند

صدا و سیمای خراسان جنوبی

قاصدک

بارسین بستانی

بیرجند

صدا و سیمای خراسان جنوبی

قاصدک

سارا قطبانی

بیرجند

صدا و سیمای خراسان جنوبی