سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

برندگان برنامه های رادیویی هجدهم لغایت بیست و پنجم مرداد ماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی هجدهم لغایت بیست و پنجم مرداد ماه

نام برنامه

نام و نام خانوادگی

شهرستان

شهر

روستا

تامین کننده جایزه

قاصدک

عطیه مجیدی

بیرجند

بیرجند

-

صدا و سیمای خراسان جنوبی

اسپلونک (تلفنی)

پرستو احراری

بیرجند

بیرجند

-

صدا و سیمای خراسان جنوبی

اسپلونک (تلفنی)

راضیه رضایی

بشرویه

بشرویه

-

صدا و سیمای خراسان جنوبی

اسپلونک (تلفنی)

فاطمه نوابی

خراسان رضوی

چناران

-

صدا و سیمای خراسان جنوبی

اسپلونک (تلفنی)

حسن علیزاده

خراسان رضوی

بردسکن

-

صدا و سیمای خراسان جنوبی

عید عاشقان

فریبا جهانی

فردوس

فردوس

-

اداره کل بهزیستی

عید عاشقان

عباس شادکام

بیرجند

بیرجند

-

اداره کل بهزیستی

اسپلونک (حضوری)

محسن بستانی

امیر حسین بستانی

بیرجند

بیرجند

-