جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

برندگان برنامه های رادیویی شانزدهم لغایت بیست و دوم شهریور ماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی شانزدهم لغایت بیست و دوم شهریور ماه

نام برنامه

نام و نام خانوادگی

آدرس

تامین کننده جایزه

قاصدک

فائزه روزی

بیرجند

صدا وسیمای خراسان جنوبی

اسپلونک (تلفنی)

محمد رضا غلامی

بیرجند

صدا وسیمای خراسان جنوبی

اسپلونک (تلفنی)

احمد سلحشور

بیرجند

صدا وسیمای خراسان جنوبی

نماشم

عفت اسحاقی

قهستان (درمیان)

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

 زهرا نیکزاد

آیسک

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

سید محمد حسن موسوی

معصوم آباد

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

سید عبدالرحیم حسینی

خان

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

علی آویژه رمضانی

خوشنری سه قلعه

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

محمد حسن نوایی

فلارگ

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

علی رضایی دهنو

دهنو (نهبندان)

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

فاطمه خراشادیزاده

خراشاد

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

حسین خسروی

بایمرغ

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

رضا محمدی پور

فردوس

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

محمد امین عطاری

طبس

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

ابوالفضل سرافراز

نیریز فارس

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

محمد علی تراب زاده

قاین

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

معصومه بلندی

بیرجند

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

موسی نبی پور

راننده

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

محمد رضا یگانه

سه قلعه

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

طاهره علیزاده

بیرجند

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

بتول زنگویی

دستگرد

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

جمعه به جمعه

زهرا امینی

بیرجند

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

جمعه به جمعه

فضه حسینی

قاین

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

جمعه به جمعه

عالیه چاپاری

بیرجند

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس