جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

برندگان برنامه های رادیویی شانزدهم لغایت بیست و دوم آذر ماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی شانزدهم لغایت بیست و دوم آذر ماه

نام برنامه

نام و نام خانوادگی

آدرس

تامین کننده جایزه

قاصدک

حسین نوکی

بیرجند

صدا و سیمای خراسان جنوبی

قاصدک

سایدا حائری

بیرجند

صدا و سیمای خراسان جنوبی

قاصدک

بارسین بستانی

بیرجند

صدا و سیمای خراسان جنوبی