جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

برندگان برنامه های رادیویی سی ام آذر ماه لغایت هفتم دی ماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی سی ام آذر ماه لغایت هفتم دی ماه

نام برنامه

نام و نام خانوادگی

آدرس

تامین کننده جایزه

نماشم

امیر حسین رجبی

شیرگ سارجین

اداره کل ثبت احوال

نماشم

آمنه گل محمدی

بیرجند

اداره کل ثبت احوال