سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

برندگان برنامه های رادیویی سیزدهم تا نوزدهم مهرماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی سیزدهم تا نوزدهم مهرماه

نام برنامه

نام و نام خانوادگی

شهر

نام تامین کننده جایزه

اسپلونک (تلفنی)

عیسی محمودی

بیرجند

صدا وسیمای خراسان جنوبی

نماشم

فرید حقیقت طلب

طبس

فرماندهی مرزبانی و مرکز آموزش محمد رسول ا...

نماشم

محمود بنی اسد

سرایان

فرماندهی مرزبانی و مرکز آموزش محمد رسول ا...

نماشم

علیرضا وطنی

سربیشه

فرماندهی مرزبانی و مرکز آموزش محمد رسول ا...

نماشم

عباس صنعتی

بشرویه

فرماندهی مرزبانی و مرکز آموزش محمد رسول ا...

نماشم

سمانه شاه محمدی

بیرجند

فرماندهی مرزبانی و مرکز آموزش محمد رسول ا...

نماشم

روح ا.. گلی

قاین

فرماندهی مرزبانی و مرکز آموزش محمد رسول ا...

نماشم

امید سهرابی

درمیان

فرماندهی مرزبانی و مرکز آموزش محمد رسول ا...

نماشم

خانم خیاط

فردوس

فرماندهی مرزبانی و مرکز آموزش محمد رسول ا...

نماشم

اکرم جهانگرد

بیرجند

فرماندهی مرزبانی و مرکز آموزش محمد رسول ا...

نماشم

محمد علمداری

درمیان

فرماندهی مرزبانی و مرکز آموزش محمد رسول ا...

نماشم

کسری ظهوریان

بیرجند

فرماندهی مرزبانی و مرکز آموزش محمد رسول ا...