جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

برندگان برنامه های رادیویی بیست و هشتم تیرماه لغایت پنجم مرداد ماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی بیست و هشتم تیرماه لغایت پنجم مرداد ماه

نام برنامه

نام و نام خانوادگی

شهرستان

شهر

روستا

تامین کننده جایزه

تا آسمان

سیده محبوبه فاطمی

بیرجند

بیرجند

-

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

جعفر بهاری

سرایان

سه قلعه

-

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

فریبا جواهری

نهبندان

نهبندان

اسد آباد

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

فاطمه سادات حسینی

قاین

قاین

-

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

اکرم اکبر آبادی

بیرجند

بیرجند

اکبر آباد بهدان

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

فاطمه دشت رو

خوسف

خوسف

فدشت

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

مهدی رئوفی نژاد

؟

؟

؟

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان