جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

برندگان برنامه های رادیویی بیست و دوم لغایت بیست و هشتم تیرماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی بیست و دوم لغایت بیست و هشتم تیرماه

نام برنامه

نام و نام خانوادگی

شهرستان

شهر

روستا

تامین کننده جایزه

تا آسمان

سمیرا دهقانی

بیرجند

بیرجند

شارقنج

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

حسین رجبی

زیرکوه

زهان

شیرگ سارجین

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

مهدیه یگانه

سرایان

سه قلعه

-

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

حسین خسروی نیا

قاین

قاین

-

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

بیگم سیروانی

بیرجند

بیرجند

-

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

سعیده خشخو

؟

؟

؟

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

زهرا فرامرزی

درمیان

قهستان

گسک

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

حسین رستمی

خوسف

خوسف

معصوم آباد

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تا آسمان

مهدی الهام بخش

بشرویه

بشرویه

-

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان