رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

برندگان برنامه قلعه گنج 9 الی 22 اردیبهشت 95 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج 9 الی 22 اردیبهشت 95

نام ونام خانوادگی

تاریخ مسابقه

شهر / روستا

زهرا غلامی

95/02/09

زیدر

محبوبه غلامی

95/02/11

قاین

فاطمه حسنی

95/02/12

کبودان

صغری افضلی

95/2/16

کبودان

حوا مهین باغستان

95/02/18

فردوس

علی بادامکی

95/02/19

شهرک هاشمیه

الهام قاسمی

95/02/20

سربیشه

خانم خسروی

95/02/21

بیرجند

مریم نظر

95/02/22

خیرآباد