رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

برندگان برنامه قلعه گنج 6 دی الی 17 دی 94 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج 6 دی الی 17 دی 94

نام و نام خانوادگی

شهرستان

تاریخ

ابراهیم یوسفی

نوغاب

94/10/06

رشید خسروی

دره چرم

94/10/06

صادق آخوندی

تخته جان

94/10/07

لیلی کریمی

قلعه زری

94/10/08

مهدی مهدی پور

بیرجند

94/10/09

فاطمه غلامی

امیرآباد

94/10/10

زهرا صمیمی

بیرجند

94/10/12

جواد حیدری

زیرکوه

94/10/13

عاطفه خسروی

نوغاب

94/10/14

مریم دهقانی

شارقنج

94/10/15

فاطمه درخشی

اوجان

94/10/16

صادق جعفرنیا

اصفهک

94/10/17