رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

برندگان برنامه قلعه گنج 5 الی 26 بهمن 94 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج 5 الی 26 بهمن 94

نام و نام خانوادگی

شهر / روستا

تاریخ

فاطمه زهرارضایی

اسفشاد

94/11/05

طیبه صلواتی

خوسف

94/11/05

معصومه عربی

سرایان

94/11/06

محمد باقر شاهد

بیرجند

94/11/07

منیژه عباسی

قاین

94/11/08

نرجس سلطان پور

بیرجند

94/11/10

منیره خسروی

بیرجند

94/11/11

زهرا خسروی

طبس

94/11/11

حسن اکبری

نوغاب

94/11/12

حجت ساجدی

بیرجند

94/11/13

محمد فلاحی

روستای گمنج

94/11/14

اسماعیل اسراری

دره چرم

94/11/15

مریم رحمان زاده

فردوس

94/11/17

یاسمن زنگویی

بیرجند

94/11/17

یغمه یعقوبی

طبس

94/11/18

حسین زراعتکار

آرین شهر

94/11/19

زهرا میری

روستای خوان

94/11/20

طاهره جوانی

کُره

94/11/21

حکیمه دهقانی

بیرجند

94/11/22

سمیه فرجی

خوسف

94/11/24

زینب رحمانی

علی آباد

94/11/24

زهرا ترشابی

آرین شهر

94/11/25

راضیه رضایی

بیرجند

94/11/26