رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۸

برندگان برنامه قلعه گنج 4 الی 12 مردادماه 95 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج 4 الی 12 مردادماه 95

نام ونام خانوادگی

تاریخ مسابقه

شهر / روستا

زهرا جعفری  

95/05/04

جوخواه

فاطمه کیانی

95/05/05

بیرجند

طاهره حقگو

95/05/06

قاین

معصومه رحیمی

95/05/07

قاین

زهرا محمدی

95/05/10

اوجان

حسن حیدری

95/05/11

قاین

سمیه علیشاهی

95/05/12

جوخواه طبس