رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

برندگان برنامه قلعه گنج 28 مرداد الی 14 شهریور 95 - نمایش محتوای خبر

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج 28 مرداد الی 14 شهریور 95

نام  و نام خانوادگی

تاریخ برنامه

شهر / روستا

راضیه رضاپور

95/05/28

بیرجند

فاطمه پاینده

95/05/28

گزیک

هانیه جعفری

95/05/30

طبس

هادی سلیمانی

95/05/31

فردوس

محمد محمدی

95/05/31

بیرجند

جواد زارعی

95/06/01

بیهود قاین

زهرابیابانی

95/06/02

بیرجند

حوا خواجوی

95/06/03

جوخواه طبس

فاطمه یوسفی

95/06/06

سرایان

پرورین نخعی زاده

95/06/07

بیرجند

رباب قربانی

95/06/07

بیرجند

فاطمه زنگویی

95/06/08

بیرجند

سپیده حیدری

95/06/09

قاین

اقدس علیزاده

95/06/10

بیرجند

فاطمه رحمانی

95/06/11

بیرجند

هاجر امانی

95/06/13

 

فاطمه فدایی

95/06/14

درح