رونق تولید ملی | دوشنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۸

برندگان برنامه قلعه گنج 28 شهریور الی 14 مهر 95 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج 28 شهریور الی 14 مهر 95

نام  و نام خانوادگی

تاریخ برنامه

شهر / روستا

محمد خرمی

95/07/04

خوسف

راضیه خسروی

95/07/05

خونیکسار

فاطمه خسروی

95/07/06

بیرجند

کبری باقری

95/07/06

بیرجند

نازنین غلام نژاد

95/07/07

آرین شهر

مهرداد معاضدی

95/07/08

بیرجند

نرگس غلامی

95/7/10

سه قلعه

حسن بخشی

95/07/11

سرایان

آسیه مهین

95/07/12

فردوس

عصمت ذوالفقاری

95/07/13

بیرجند

خدیجه محمدی

95/07/13

بیرجند

رقیه خسروی

95/07/14

بیرجند