رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

برندگان برنامه قلعه گنج 27 فروردین الی 8 اردیبهشت 95 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج 27 فروردین الی 8 اردیبهشت 95

نام ونام خانوادگی

تاریخ مسابقه

شهر / روستا

محسن ابراهیمی

95/01/28

سه قلعه

فاطمه کریمی

95/01/29

فورگ

زهرا خسروی

95/01/30

تجشک

زهرا ایوبی

95/01/31

خوسف

فاطمه محمدیان

95/02/01

مرک

حسن محمد آبادی

95/02/02

قاین

سیده صغری جعفری

95/02/04

بیرجند

حوا رجبی

95/02/05

سرایان

سکینه یزدانی

95/02/05

تجشک

صدیقه افراه

95/02/06

باغستان

مهدی شاهزهی

95/02/07

درح

حسین عباسی

95/02/08

زیرکوه