رونق تولید ملی | شنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۸

برندگان برنامه قلعه گنج 21 الی 27 شهریور 95 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج 21 الی 27 شهریور 95

نام  و نام خانوادگی

تاریخ برنامه

شهر / روستا

ستاره فاطمی

95/06/22

حلوان

امیر حسین بذری

95/06/23

سهک

عاطفه آخوندی

95/06/24

تخته جان

علی کیانی

95/06/25

بیرجند

فاطمه منجم زاده

95/06/27

قاین