سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

برندگان برنامه قلعه گنج 14 مهر الی 9 آبان 95 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج 14 مهر الی 9 آبان 95

نام  و نام خانوادگی

تاریخ برنامه

شهر  / روستا

زهرا خسروی

95/07/14

بیرجند

زهرا مقدم نژاد

95/07/15

بیرجند

ام البنین ذوالفقاری

95/07/17

بیرجند

مهدیه ذوالفقاری

95/07/18

بیرجند

محمد صدیق سلمانی

95/07/24

درمیان

طاهره محمدیان

95/07/25

سربیشه

فاطمه بهشتی

95/07/25

بیرجند

بهمن یوسفی

95/07/26

سرایان

علی جعفری

95/07/27

طبس

محمد گندمی

95/07/28

گلگنج

فاطمه گله دار

95/07/29

شاخن

خانم رضایی

95/08/01

بیرجند

فاطمه ابراهیمی

95/08/02

قاین

صغری برکی

95/08/03

بیرجند

امیر حسین فاطمی

95/08/04

سه قلعه

سکینه کاووسی

95/08/05

نوغاب هندوالان

جواد نصیری

95/08/06

لانو

محمد امین صالحی

95/08/08

نوغاب

مریم قربانی نژاد

95/08/09

خسروآباد