رونق تولید ملی | شنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۸

برندگان برنامه قلعه گنج 13 الی 27 مردادماه 95 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج 13 الی 27 مردادماه 95

نام و نام خانوادگی

تاریخ مسابقه

شهر/ روستا

فاطمه مختاری

95/05/13

اسفدن

طاهره ابراهیمی

95/05/14

آرین شهر

خانم بوشادی

95/05/16

بیرجند

مرضیه فرزان نیا

95/05/16

 

سیمه فرجی

95/05/17

خوسف

علی جعفری

95/05/18

جوخواه طبس

زهرا کاظمی

95/05/19

بیرجند

خانم کاظمی

95/05/20

بیرجند

وحیده قلی پور

95/05/21

خوسف

فاطمه جهانی

95/05/23

ماهوک

علیرضا نخعی نیا

95/05/24

 

مریم سادات سیدی

95/05/25

باغستان فردوس

محمد عظیم خسروی

95/05/26

خونیکسلر

ابوالفضل جهانی

95/05/26

بیرجند

صدیقه رضایی

95/05/27

بیرجند