سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

برندگان برنامه قلعه گنج یکم لغایت ششم آبانماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج یکم لغایت ششم آبانماه

آقای محمد شعبانی از نوغاب مبلغ:300.000ریال  

خانم حمیرا دوستی از گزیک  مبلغ:200.000ریال   

آقای محمدرضا محمدی از بندرعباس  مبلغ:600.000ریال  

خانم تکتم شاه پردلی از بصیران  مبلغ:750.000ریال  

آقای مهران رسولی از درمیان  مبلغ:200.000ریال