جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

برندگان برنامه قلعه گنج چهارم لغایت هجدهم خرداد ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج چهارم لغایت هجدهم خرداد ماه

نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه الهی از فهالنج طبس    مبلغ جایزه : 500.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای علی نوایی از بیرجند    مبلغ جایزه : 200.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم سکینه خسروی فر از نوغاب هندوالان   مبلغ جایزه : 450.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای محمود رهیده از درمیان    مبلغ جایزه : 350.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم فرزانه شبان از بیرجند   مبلغ جایزه : 200.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای محمدرضا میامی از خضری   مبلغ جایزه : 250.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم گوهر شیرینی  از بجد  مبلغ جایزه : 400.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای محمدرضا مهدوی مقدم از نهبندان  مبلغ جایزه : 450.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم برات پور از دیهوک  مبلغ جایزه : 200.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای مهدی عباسی نیا از بیرجند  مبلغ جایزه : 350.000 ریال

مشاهده برنامه