سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

برندگان برنامه قلعه گنج چهارم لغایت ششم آذر ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج چهارم لغایت ششم آذر ماه

فرحناز آزاد       از بیرجند              200.000 ریال

محمد رحیمی  از نوغاب هندوان     600.000 ریال   

نرگس فدایی   از  بیدسکان           500.000 ریال