رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

برندگان برنامه قلعه گنج چهاردهم لغایت هفدهم شهریور ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج چهاردهم لغایت هفدهم شهریور ماه

نام و نام خانوادگی : خانم فرجی از خوسف مبلغ جایزه : 100.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آخانم مرضیه زمانی از طبس    مبلغ جایزه : 100.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای حسین آشورنژاد از قاین  مبلغ جایزه : 500.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم عذرا خزاعی از بیژائم   مبلغ جایزه : 300.000 ریال

 

مشاهده برنامه