جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

برندگان برنامه قلعه گنج پانزدهم لغایت شانزدهم تیر ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج پانزدهم لغایت شانزدهم تیر ماه

نام و نام خانوادگی : آقای محمد قاسم الماس وش از سربیشه مبلغ جایزه : 400.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم محدثه محمدی پور از نهبندان   مبلغ جایزه : 350.000 ریال

مشاهده برنامه