جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

برندگان برنامه قلعه گنج هفدهم تیرماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج هفدهم تیرماه

نام و نام خانوادگی : آقای محمد تقی کدخدازاده از بیرجند  مبلغ جایزه : 500.000 ریال

 

مشاهده برنامه