سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

برندگان برنامه قلعه گنج هفتم لغایت هفدهم مهرماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج هفتم لغایت هفدهم مهرماه

آقای محمد حسین اسکندری - بیرجند مبلغ : 200000ریال           

آقای علی اکبرصعبی از خوسف مبلغ :100000 ریال         

خانم زینب عابدی ازبیرجند مبلغ :400000 ریال       

آقای اسماعیل احمدی مبلغ :800000 ریال       

خانم مریم قلی پور  مبلغ :400000 ریال      

آقای عبدالله شعبانی از نوغاب مبلغ :300000 ریال      

خانم ساجده جانفزا از بیرجند مبلغ :850000 ریال         

آقای سجاد ریحانی مبلغ :400000 ریال         

خانم فرزانه کریمی از کبودان مبلغ :600000 ریال