سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

برندگان برنامه قلعه گنج هفتم لغایت نوزدهم آذر ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج هفتم لغایت نوزدهم آذر ماه

آقای امین رحمانی از اسدیه     مبلغ :500000ریال    

خانم نازنین حسین نژاد از طبس گلشن  مبلغ:400000ریال  

آقای یونس مودی از بیرجند     مبلغ:500000ریال   

خانم زینب خسروی از بیرجند   مبلغ:350000ریال  

آقای حسن اسکندی ازبیرجند  مبلغ:350000ریال

آقای عیسی زارعی ازبیرجند   مبلغ:350000ریال 

مارال یوسفی از طبس          مبلغ:500000ریال

آقای حسن نوری  ازمعدن قلعه زری  مبلغ:450000ریال  

خانم زینب مهر آور از آرین شهر        مبلغ:450000ریال 

آقای جواد ناشاد از اسلامیه            مبلغ:600000ریال

خانم معصومه عصا دار از تیغدر       مبلغ:300000ریال

آقای علی میدانی از قاین             مبلغ:450000ریال