سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

برندگان برنامه قلعه گنج هجدهم مهرماه لغایت سی ام مهرماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج هجدهم مهرماه لغایت سی ام مهرماه

خانم فاطمه آرامی پور      مبلغ : 600.000ریال           

خانم الهه جوشندی از نهبندان  مبلغ :650.000 ریال         

آقای امین معتمد ازبیرجند  مبلغ :800.000 ریال       

خانم عاطفه شادمان ازطبس    مبلغ :600.000 ریال

آقای فرهاد غلامی از الغورات   مبلغ :300.000 ریال      

خانم زهرا زنگویی ازبیرجند    مبلغ :300.000 ریال

آقای یوسف ملایی از روستای خلف   مبلغ :400.000 ریال

خانم مرضیه خدادادی ازنهبندان    مبلغ :450.000 ریال

 آقای علی میر فرح از سرایان مبلغ :700.000 ریال         

خانم سمیه قربانی از آواز  مبلغ :400.000ریال