رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

برندگان برنامه قلعه گنج هجدهم لغایت بیست و چهارم مردادماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج هجدهم لغایت بیست و چهارم مردادماه

نام و نام خانوادگی : خانم مریم کرابیه  از عشق آباد  مبلغ جایزه : 250.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای مجید سنگچولی از طبس    مبلغ جایزه : 450.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه حسن پور از سه قلعه   مبلغ جایزه : 400.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم فرزانه ابراهیمی از طبس    مبلغ جایزه : 350.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای امیر نیازی از عشق آباد   مبلغ جایزه : 300.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم فریبا سیروانی از بیرجند  مبلغ جایزه : 350.000 ریال

مشاهده برنامه