رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

برندگان برنامه قلعه گنج هجدهم شهریور ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج هجدهم شهریور ماه

نام و نام خانوادگی : خانم عذرا خزاعی از بیژائم   مبلغ جایزه : 300.000 ریال