سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

برندگان برنامه قلعه گنج سیزدهم شهریور لغایت ششم مهر ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج سیزدهم شهریور لغایت ششم مهر ماه

نام و نام خانوادگی : آقای احمد کاووسی از نوغاب   مبلغ جایزه : 300.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم فرجی از خوسف   مبلغ جایزه : 100.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم مرضیه زمانی از طبس   مبلغ جایزه : 100.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای حسین عاشورنژاد از قاین   مبلغ جایزه : 50.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم عذرا خزاعی              مبلغ جایزه : 300.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای مجید استانستی از بیرجند   مبلغ جایزه : 200.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای علی تقوی از بیرجند  مبلغ جایزه : 200.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم زهرا وطن پرست از سرایان   مبلغ جایزه : 350.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای حسین تنها از مختاران   مبلغ جایزه : 450.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم عاطفه گرگانی  از سربیشه   مبلغ جایزه : 150.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای شعبانی  از نوغاب   مبلغ جایزه : 500.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم سمیه غلامی  از خوسف  مبلغ جایزه : 150.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم زکیه نصیری  از سربیشه   مبلغ جایزه : 150.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای مهدی خسروی  از آسفیچ  مبلغ جایزه : 200.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم مریم اکبری   از طبس  مبلغ جایزه : 300.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای رامین طاهری  از درمیان   مبلغ جایزه : 650.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم مهدیه روشن دل   از نهبندان  مبلغ جایزه : 300.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای رحمان چکی  از بیرجند   مبلغ جایزه : 600.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم الهام براتی  از بیرجند   مبلغ جایزه : 350.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای محمد خسروی  از دره چرم  مبلغ جایزه : 400.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه ناظمی  از سرایان  مبلغ جایزه : 550.000 ریال