جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

برندگان برنامه قلعه گنج دوم لغایت سیزدهم شهریور ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج دوم لغایت سیزدهم شهریور ماه

نام و نام خانوادگی : خانم صدیقه وطن پرست  از خوسف مبلغ جایزه : 400.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای علیرضا نظریان از طبس    مبلغ جایزه : 200.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم مرضیه نظریان از طبس  مبلغ جایزه : 250.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای محمد محمودی از روستای خلف   مبلغ جایزه : 200.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای مجتبی ولی نژاد از بیرجند   مبلغ جایزه : 200.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای مهدی حسینی از بیرجند  مبلغ جایزه : 200.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم عاطفه رضایی از بیرجند  مبلغ جایزه : 300.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای احمد کاووسی از نوغاب مبلغ جایزه : 300.000 ریال

 

مشاهده برنامه