جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

برندگان برنامه قلعه گنج بیست و نهم اردیبهشت لغایت دوم خردادماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج بیست و نهم اردیبهشت لغایت دوم خردادماه

نام و نام خانوادگی : آقای چاجویی از خوسف    مبلغ جایزه : 250.000 ریال

مشاهده برنامه

نام و نام خانوادگی : خانم زینب صادقی از سربیشه    مبلغ جایزه : 500.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای محمد حسن میدانی از سه قلعه    مبلغ جایزه : 350.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم اعظو نوابی از سربیشه    مبلغ جایزه : 300.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای حسین آخوندزاده از ارسک    مبلغ جایزه : 500.000 ریال