سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

برندگان برنامه قلعه گنج بیست و دوم آذر ماه لغایت شانزدهم دیماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج بیست و دوم آذر ماه لغایت شانزدهم دیماه

آقای محمدرضا واحدی    از قاین              مبلغ :350000 ریال      

خانم زینب تقوی        از بیرجند                مبلغ :550000 ریال         

آقای حسین علیزاده   از کبودان             مبلغ :750000ریال    

خانم اسماء احمدی    از بیرجند               مبلغ:600000ریال  

آقای آرامی پور          از بیرجند              مبلغ:100000ریال  

آقای محمد بادامی     از گریمنج               مبلغ:100000ریال 

خانم طاهره حق گو    از بیرجند              مبلغ:650000ریال  

آقای مجید جنی         ازخلف                 مبلغ:400000ریال

خانم ابولی               از سربیشه           مبلغ:500000ریال 

آقای سعید صحرایی   ازبیرجند              مبلغ:600000ریال  

خانم مهدیه شهبازی  از نهبندان             مبلغ:350000ریال  

آقای محمد شمس آبادی  از شمس آباد مبلغ:550000ریال  

خانم سمیه نقیبی نیا    از ساقی          مبلغ:600000ریال  

آقای حسن میرکی       از بیرجند          مبلغ:700000ریال  

خانم تهمینه جهان تاج    از بیرجند         مبلغ:400000ریال

آقای هاشم هاشم زاده ازبیرجند         مبلغ:300000ریال 

آقای امیر دامدار     ازعشق آباد          مبلغ:300000ریال  

خانم فاطمه سر زهی   از بیرجند         مبلغ:500000ریال